Hair

Opført af Musicaliber Aalborg i Symfonien, Aalborg, 1999.

Hair er 70'er nostalgi, og viser tiden omkring ungdommens opgør med de traditionelle værdier i samfundet, et oprør der blandt andet var kendetegnet ved lysten til at eksperimentere. De unge søgte at gøre op med autoriteterne, finde deres egen identitet, fremfor bare at overtage de bestående værdier... der måtte være en anden og muligvis bedre måde at anskue tingene på, og leve sit liv derefter.

Håret fik lov til at gro - påklædningsmæssigt var tøjets udseende heller ikke af betydning, andet end signalværdien i at klæde sig som man havde lyst til. Det var tiden med fred, kærlighed og elskov, og monogami var et ord, som de unge forsøgte at slette af vokabularet. I deres søgen efter sig selv blev der brugt bevidsthedsudvidende stoffer, religiøse sekters tanker og ideer blev afprøvet og især Vietnamkrigen var der stor modstand imod - hvorfor bruge vold, når der kunne bruges kærlighed.

Musicaliber Aalborgs opsætning af Hair er en bearbejdning af Johannes Møllehaves oversættelse fra 1971. Vi har valgt at vise musicalen i en lidt mere 90'er inspireret atmosfære, hvor alle de gode sange er det bærende element.

I modsætning til andre store musicals, hvor handlingen, historien, er grundlaget, er Hair en kalejdoskopisk beskrivelse af en tid, hvor verden var i oprørsk forandring og hvor hver dag blev levet som en ny start.

Hair følger dog det originale manuskript, og især en af sangene "Where do I go", er nok den sang der bedst beskriver musicalen Hair og ungdommens søgen efter en identitet. Dette er ikke ulig nutidens ungdom, der, trods samfundets ubegrænsede muligheder, så sandelig også som vi mennesker altid har gjort, søger efter noget.

Vi er alle på vej - men ikke alle ved hvorhen.

Musicaliber Aalborg | CVR: 20401338 | Istedgade 32, st. tv., 9000 Aalborg - Danmark | formandmusicaliber@gmail.com