Generalforsamling 2016

2016-04-25 17:17

Musicaliber indkalder hermed til generalforsamling

Søndag d. 29. maj 2016 kl. 14.00
På Skydebanevej 9, 9000 Aalborg
 
Dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af formandsberetning
 • Aflæggelse af regnskab • Indkomne forslag
 • Valg
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Foreningens vedtægter forefindes her
Musicaliber Aalborg | CVR: 20401338 | Istedgade 32, st. tv., 9000 Aalborg - Danmark | formandmusicaliber@gmail.com