Musicaliber indkalder til generalforsamling

2017-04-24 13:22
Endnu en sæson er gået, og det er blevet tid til den årlige Musicaliber generalforsamling. Den finder sted søndag den 28. maj 2017 kl. 14.00 på Skydebanevej 9, 9000 Aalborg i foreningens faste øvelokaler.
 
Der vil være kaffe/te og godt selskab!

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse af formandsberetning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg:
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af revisor
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen via formandmusicaliber@gmail.com.

Vedtægter forefindes på hjemmesiden her
 
Vel mødt!
Musicaliber Aalborg | CVR: 20401338 | Istedgade 32, st. tv., 9000 Aalborg - Danmark | formandmusicaliber@gmail.com