Generalforsamling 2015

2015-04-08 15:50

Musicaliber indkalder hermed til generalforsamling

Fredag den 8. maj 2015 kl. 18.30

På Skydebanevej 9, 9000 Aalbor

Dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af formandsberetning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer vedr.:
  • § 1 stk. 3,
  • § 6 stk. 1, 3 og 4,
  • § 9 stk. 4, 7 og 8,
  • § 10 stk. 1
 • Valg:
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
 • Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vedtægter forefindes her

 

Med venlig hilsen

Musicalibers bestyrelse

 

Formand: Betinna Bjeldbak, Skippervej 36 – Hou, 9370 Hals

Tlf.: 29 47 34 75 - Mail: formandmusicaliber@gmail.com

Musicaliber Aalborg | CVR: 20401338 | Istedgade 32, st. tv., 9000 Aalborg - Danmark | formandmusicaliber@gmail.com